Cancel Schedule SMS

Untuk membatalkan (Cancel) SMS yang telah dijadualkan untuk dihantarkan kepada pelanggan/prospek, Tuan/Puan boleh rujuk langkah-langkah berikut. 1. Hover pada bahagian tab Analytics kemudian klikkan pada SMS Report. 2. Laporan SMS yang dijadualkan akan dipaparkan pada bahagian Future Broadcast. 3. Klikkan pada simbol “X” dalam ruangan bahagian Action bagi SMS yang dijadual yang pihak Tuan/Puan ingin […]

Read More

Credit Flow

Di bahagian Credit Flow, Tuan Puan boleh menyemak pergerakan keluar masuk kredit dalam akaun Tuan Puan yang digunakan untuk menghantar SMS dan juga yang di terima apabila Tuan Puan menambah kredit ke akaun Tuan Puan. 1. Untuk menyemak Credit Flow, klikkan pada bahagian nama bagi akaun Tuan Puan kemudian klikkan SMS Credit Flow. 2. Pilih […]

Read More

SMS Analytics

Di bahagiam SMS Analytics Tuan Puan boleh melakukan semakan bagi status penghantaran SMS kepada penerima secara individu dengan menggunakan nombor yang Tuan Puan ingin semak. 1. Klikkan pada Analytics kemudian Tuan Puan perlu klik pada SMS Analytics. 2. Masukkan nombor telefon yang Tuan Puan ingin cekkan. Pilih From Date dan juga To Date, kemudian klikkan Search. Senarai status SMS akan dipaparkan kepada […]

Read More

SMS Report

Di bahagian SMS Report, Tuan Puan boleh menyemak laporan yang terperinci SMS yang dihantar yang merangkumi masa SMS dihantar, isi kandungan SMS, jumlah penerima, status penghantaran SMS dan juga jumlah kredit yang digunakan. 1. Untuk melihat laporan SMS, klikkan pada Analytics. Kemudian klikkan pada SMS REPORT. 2. Tuan Puan boleh melihat SMS yang dijadualkan untuk […]

Read More

Manage Template

Di bahagian Manage Template, Tuan Puan boleh mencipta templat baru atau mengedit isi kandungan templat yang telah sedia ada untuk kegunaan pada masa hadapan sebagai isi kandunga SMS yang akan dihantar. 1. Klikkan pada Manage Template, Tuan Puan juga boleh klikkan pada ikon Message Template. 2. Tuan Puan boleh melihat senarai templat yang sedia ada sekiranya Tuan […]

Read More

Personalized Message

Bagi Personalized Message, Tuan Puan boleh menghantar mesej secara custom field kepada penerima mengikut parameter yang Tuan Puan ingin gunakan. ** Note: Poersonalised Message hanya boleh digunakan untuk nombor telefon yang ada dalam group di Address Book. Klikkan pada Personalized dan pilih parameter yang Tuan Puan ingin gunakan. Mesej tersebut boleh disimpan sebagai templat dengan klikkan […]

Read More

Send SMS By Group/Tag

Tuan Puan boleh menghantar SMS mengikut kumpulan yang terdapat di dalam Address Book yang Tuan Puan inginkan sama ada menggunakan Group Name atau Group Tags. Klikkan pada bahagian Select By kemudian klikkan Group Tag seperti di bawah: 2. Kemudian pilih warna bagi Group Tag tersebut. Tuan Puan boleh memilih lebih dari satu Group Tag. 3. Tuan Puan juga boleh […]

Read More

Send SMS By Individual

Menghantar Mesej Secara Individu Tuan Puan boleh menghantar SMS kepada individu-individu tertentu yang Tuan Puan inginkan dengan menggunakan nombor telefon mereka. 1. Untuk menghantar SMS, Tuan Puan perlu klikkan pada Broadcast dan klik pada Send SMS atau klikkan pada ikon Send SMS seperti di bawah: 2. Untuk menghantar SMS kepada individu, masukkan nombor telefon penerima seperti […]

Read More