Laporan blast SMS berjadual adalah untuk menyemak samada satu-satu SMS tersebut telah dihantar kepada database mengikut masa dan tarikh yang anda setkan.

1. Klik pada menu Reports > Scheduled.

2. Pada paparan laporan SMS yang dijadualkan, anda akan boleh:

  • Semak status SMS samada masih dalam status Waiting atau Executed.
  • Boleh setkan secara spesifik jarak masa untuk semakan yang anda perlukan.
  • View details untuk semakan lebih terperinca berkaitan blast SMS bagi batch tersebut.

 

Rujuk video tutorial berikut:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *