Scoring Report merujuk kepada laporan penerima SMS yang aktif memberikan respon (klik pautan) bagi keseluruhan kempen SMS yang dihantar kepada mereka.

1. Klik pada menu Tools > Scoring Reports.

2. Pada halaman Recipient Scoring, anda akan dipaparkan dengan laporan secara individu bagi setiap nombor telefon penerima SMS.

3. Anda boleh menyemak laporan:

  • Mobile Number = Nombor penerima SMS mengikut database anda.
  • Destination URL = Pautan yang akan pelanggan dibawa selepas klik Short URL yang mereka terima.
  • Status = Status samada penerima SMS klik atau tidak pada URL yang mereka terima tersebut.
  • Recipient Scoring = Kekerapa penerima SMS memberikan respon (klik link) yang dihantar kepada mereka.

 

Rujuk video tutorial berikut:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *