Cancel Schedule SMS

Untuk membatalkan (Cancel) SMS yang telah dijadualkan untuk dihantarkan kepada pelanggan/prospek, Tuan/Puan boleh rujuk langkah-langkah berikut. 1. Hover pada bahagian tab Analytics kemudian klikkan pada SMS Report. 2. Laporan SMS yang dijadualkan akan dipaparkan pada bahagian Future Broadcast. 3. Klikkan pada simbol “X” dalam ruangan bahagian Action bagi SMS yang dijadual yang pihak Tuan/Puan ingin […]

Read More

Credit Flow

Di bahagian Credit Flow, Tuan Puan boleh menyemak pergerakan keluar masuk kredit dalam akaun Tuan Puan yang digunakan untuk menghantar SMS dan juga yang di terima apabila Tuan Puan menambah kredit ke akaun Tuan Puan. 1. Untuk menyemak Credit Flow, klikkan pada bahagian nama bagi akaun Tuan Puan kemudian klikkan SMS Credit Flow. 2. Pilih […]

Read More

SMS Analytics

Di bahagiam SMS Analytics Tuan Puan boleh melakukan semakan bagi status penghantaran SMS kepada penerima secara individu dengan menggunakan nombor yang Tuan Puan ingin semak. 1. Klikkan pada Analytics kemudian Tuan Puan perlu klik pada SMS Analytics. 2. Masukkan nombor telefon yang Tuan Puan ingin cekkan. Pilih From Date dan juga To Date, kemudian klikkan Search. Senarai status SMS akan dipaparkan kepada […]

Read More

SMS Report

Di bahagian SMS Report, Tuan Puan boleh menyemak laporan yang terperinci SMS yang dihantar yang merangkumi masa SMS dihantar, isi kandungan SMS, jumlah penerima, status penghantaran SMS dan juga jumlah kredit yang digunakan. 1. Untuk melihat laporan SMS, klikkan pada Analytics. Kemudian klikkan pada SMS REPORT. 2. Tuan Puan boleh melihat SMS yang dijadualkan untuk […]

Read More