Di bahagian SMS Report, Tuan Puan boleh menyemak laporan yang terperinci SMS yang dihantar yang merangkumi masa SMS dihantar, isi kandungan SMS, jumlah penerima, status penghantaran SMS dan juga jumlah kredit yang digunakan.

1. Untuk melihat laporan SMS, klikkan pada Analytics. Kemudian klikkan pada SMS REPORT.

2. Tuan Puan boleh melihat SMS yang dijadualkan untuk dihantar pada masa tertentu dibahagian Future Broadcast.

SMS yang sudah dihantar akan ditunjuk pada bahagian Sent Broadcast.

3. Bilangan bagi No. Of Recipient dan Credit Use akan sama yang mana Credit Use menunjukkan jumlah kredit yang digunakan untuk menghantar SMS yang 1 kredit bagi 1 mesej yang dihantarkan.

4. SMS Report ini boleh dimuat turun dengan mengklikkan pada ikon Excel dalam bahagian Action.

Berikut merupakan Video Tutorial sebagai Rujukan Tuan Puan: