Di bahagiam SMS Analytics Tuan Puan boleh melakukan semakan bagi status penghantaran SMS kepada penerima secara individu dengan menggunakan nombor yang Tuan Puan ingin semak.

1. Klikkan pada Analytics kemudian Tuan Puan perlu klik pada SMS Analytics.

2. Masukkan nombor telefon yang Tuan Puan ingin cekkan. Pilih From Date dan juga To Date, kemudian klikkan Search.

Senarai status SMS akan dipaparkan kepada Tuan Puan seperti di bawah.

3. Tuan Puan juga boleh memuat turun rekod tersebut dengan klikkan pada “click” di “Please click here to download the full list“.

Berikut merupakan Video Tutorial sebagai Rujukan Tuan Puan: