Manage Template

Di bahagian Manage Template, Tuan Puan boleh mencipta templat baru atau mengedit isi kandungan templat yang telah sedia ada untuk kegunaan pada masa hadapan sebagai isi kandunga SMS yang akan dihantar. 1. Klikkan pada Manage Template, Tuan Puan juga boleh klikkan pada ikon Message Template. 2. Tuan Puan boleh melihat senarai templat yang sedia ada sekiranya Tuan […]

Read More

Personalized Message

Bagi Personalized Message, Tuan Puan boleh menghantar mesej secara custom field kepada penerima mengikut parameter yang Tuan Puan ingin gunakan. ** Note: Poersonalised Message hanya boleh digunakan untuk nombor telefon yang ada dalam group di Address Book. Klikkan pada Personalized dan pilih parameter yang Tuan Puan ingin gunakan. Mesej tersebut boleh disimpan sebagai templat dengan klikkan […]

Read More

Send SMS By Group/Tag

Tuan Puan boleh menghantar SMS mengikut kumpulan yang terdapat di dalam Address Book yang Tuan Puan inginkan sama ada menggunakan Group Name atau Group Tags. Klikkan pada bahagian Select By kemudian klikkan Group Tag seperti di bawah: 2. Kemudian pilih warna bagi Group Tag tersebut. Tuan Puan boleh memilih lebih dari satu Group Tag. 3. Tuan Puan juga boleh […]

Read More

Send SMS By Individual

Menghantar Mesej Secara Individu Tuan Puan boleh menghantar SMS kepada individu-individu tertentu yang Tuan Puan inginkan dengan menggunakan nombor telefon mereka. 1. Untuk menghantar SMS, Tuan Puan perlu klikkan pada Broadcast dan klik pada Send SMS atau klikkan pada ikon Send SMS seperti di bawah: 2. Untuk menghantar SMS kepada individu, masukkan nombor telefon penerima seperti […]

Read More

Manage Sender

Di bahagian Manage Sender, Tuan Puan boleh menambahkan atau membuang nama pengirim yang akan digunakan untuk menghantar SMS mengikut yang Tuan Puan inginkan. Untuk masuk ke halaman Manage Sender, Tuan Puan perlu klikkan pada Broadcast dan klikkan pada Manage Sender. 1. Tuan Puan boleh Create New Sender dengan memasukkan nama sender di ruangan Sender kemudian klikkan Add. 2. […]

Read More

Send SMS By Excel

Tuan Puan boleh menghantar SMS kepada nombor-nombor telefon yang disimpan dalam fail yang menggunakan format Excel yang betul. 1. Untuk memuatnaikan fail excel, Tuan Puan perlu klikkan pada By Excel dalam halaman Send SMS. 2. Apabila fail Excel sudah di muatnaik, nama fail tersebut akan ditunjukkan pada sebelah kanan Choose File dan Jumlah Penerima SMS akan […]

Read More