Di bahagian Manage Sender, Tuan Puan boleh menambahkan atau membuang nama pengirim yang akan digunakan untuk menghantar SMS mengikut yang Tuan Puan inginkan.

Untuk masuk ke halaman Manage Sender, Tuan Puan perlu klikkan pada Broadcast dan klikkan pada Manage Sender.

1. Tuan Puan boleh Create New Sender dengan memasukkan nama sender di ruangan Sender kemudian klikkan Add.

2. Senarai sender yang sedia ada akan di paparkan di bahagian List Of Existing Sender.

3. Bahagian senarai sender tidak boleh di edit dan hanya boleh dipadamkan sahaja dengan mengklikkan pada simbol X di ruangan Action.

Berikut merupakan Video Tutorial sebagai Rujukan Tuan Puan: