Bagi Personalized Message, Tuan Puan boleh menghantar mesej secara custom field kepada penerima mengikut parameter yang Tuan Puan ingin gunakan.

** Note: Poersonalised Message hanya boleh digunakan untuk nombor telefon yang ada dalam group di Address Book.

Klikkan pada Personalized dan pilih parameter yang Tuan Puan ingin gunakan.

  1. Mesej tersebut boleh disimpan sebagai templat dengan klikkan pada Save As Template.

2. Masukkan nama bagi templat tersebut. Nama setiap templat haruslah berbeza.

3. Masukkan isi kandungan SMS tersebut kemudian klikkan Add.

4. Klikkan pada Select dalam ruangan Action untuk memasukkan templat ke dalam ruangan mesej yang akan dihantar.

Sekiranya Tuan Puan ingin mengedit templat tersebut, klikkan ikon Edit dalam ruangan Action.

5. Apabalia selesai mengedit, Tuan Puan klikkan Update. Sekiranya Tuan Puan tidak ingin mengubah mesej tersebut, Tuan Puan perlu klikkan Back.

6. Untuk memadam atau membuang templat tersebut, Tuan Puan klikkan simbol ‘X’ dalam ruangan Action.

**TIPS

Bagi mengelakkan sistem mengenakan caj sebanyak 2 kredit bagi 1 SMS adalah:

1. Jumlah isi kandungan SMS tidak melebihi 160 karakter.
2. Meletakkan RM0.00 pada permulan setiap isi kandungan SMS. Tidak perlu meletakkan jarak selepas “RM”.
3. Elakkan Menggunakan 8 special karakter seperti: { } [ ] | \ ~ ^

Notes: Bagi penggunaan Personalized Message, jumlah karakter yang akan dikira adalah berdasarkan data yang Tuan Puan gunakan.

Berikut merupakan Video Tutorial sebagai Rujukan Tuan Puan: