Laporan ini akan memaparkan laporan blast SMS mengikut pecahan kumpulan (batch) yang anda blast kepada penerima.

1. Klik pada menu Reports > Batch ID.

2. Pada halaman Batch ID Reports, anda boleh menyemak overview laporan blast SMS yang dihantar mengikut kumpulan yang anda setkan.

3. Pada halaman ini, anda boleh setkan spesifik jarak masa yang diinginkan untuk tujuan semakan.

4. Boleh klik pada View Details untuk semakan secara terperinci laporan blast SMS.

 

Rujuk video tutorial berikut:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *