Di bahagian Credit Flow, Tuan Puan boleh menyemak pergerakan keluar masuk kredit dalam akaun Tuan Puan yang digunakan untuk menghantar SMS dan juga yang di terima apabila Tuan Puan menambah kredit ke akaun Tuan Puan.

1. Untuk menyemak Credit Flow, klikkan pada bahagian nama bagi akaun Tuan Puan kemudian klikkan SMS Credit Flow.

2. Pilih From Date dan To Date yang Tuan Puan ingin cekkan kemudian klikkan Search.

3. Tuan Puan boleh muat turunkan laporan tersebut dengan klikkan Export to Excel.

Berikut merupakan Video Tutorial sebagai Rujukan Tuan Puan: