CerdikLink by GO.MY

CerdikLink membantu anda untuk track unique click setiap link yang digunakan dalam isi kandungan SMS yang dihantar kepada penerima. 1. Klik pada Tools > CerdikLink. 2. Pada halaman ini, akan dipaparkan laporan secara ringkas bagi link yang telah anda cipta dan gunakan dalam isi kandungan SMS yang dihantar kepada penerima. 3. Anda boleh cipta link […]

Read More

Integrate WooCommerce with SMS Niaga V2

SMS Niaga V2 boleh di integrate dengan sistem WooCommerce menggunakan Webhook. Boleh ikuti langkah-langkah berikut untuk setkan Di akaun SMS Niaga V2, Tuan Puan boleh ke bahagian Integrations/Integrations dan klik Add New Integration. Klik pada WooCommerce (Order). Isikan Nama integration (untuk rujukkan), Pilih Sender ID dan Message Content. Boleh gunakan data field yang disenaraikan untuk […]

Read More

Integrate Pabbly with SMS Niaga V2

SMS Niaga boleh di integrate dengan Pabbly Connect, berikut adalah salah satu workflow yang boleh disetkan di Pabbly. Berikut adalah objektif workflow yang disetkan. Pengguna akan mengisi Google Form yang disediakan. Satu SMS akan dihantar kepada pengguna secara automatik setelah selesai mengisi GForm. Untuk melengkapkan workflow di atas ini Tuan Puan perlukan; Akaun SMS Niaga […]

Read More

Cipta API Token

Untuk dapatkan API Token boleh ikuti langkah berikut; 1. Di bahagian menu sebelah atas kanan, klik pada profile/API Token. 2. Klik pada butang Regenerate. 3. API Token akan di generate, kemudian ulangi langkah 1 untuk dapatkan API Token berikut. Peringatan: sekiranya API Token telah tersedia, dan Tuan Puan ingin reset semula atau cipta semula boleh […]

Read More

Buang Subscribers dari Senarai

Untuk menghapuskan atau buangkan nombor subscriber daripada senarai subscribers boleh ikuti langkah langkah berikut: 1. Di bahagian menu atas, Tuan Puan boleh ke Subscribers > Subscribers dan klik butang Delete.   Rujuk video tutorial berikut:

Read More

Kemaskini Subscribers

Tuan Puan boleh kemaskini maklumat subscribers dengan mengikut langkah langkah berikut; 1. Di bahagian menu atas, klik pada Subscribers/Subscribers dan klik edit bagi subscribers yang ingin di kemaskini. 2. Kemaskini data yang berkenaan. Contoh kemaskini nama group untuk subscribers seperti berikut.   3. Setelah selesai, Tuan Puan akan dibawa ke halaman Subscribers dan satu notifikasi […]

Read More

Tambah Subscribers Tanpa Group

Nombor telefon subscribers boleh ditambah di sistem tanpa setkan senarai group, sila ikuti langkah berikut 1. Di bahagian menu atas, klik pada Subscribers/Subscibers dan klik “Add New Subscribers“. 2. Lengkapkan ruangan berikut dengan detail berkaitan dan klik “Add New Subscriber“. 3. Di bahagian ini Tuan Puan boleh Lihat Tagging dengan klik pada butang Show Tagging. […]

Read More

Tambah Groups

Untuk cipta baru atau tambah Group bagi senarai nombor telefon yang akan digunakan untuk menghantar SMS secara kumpulan boleh ikuti langkah berikut: 1. Di bahagian menu sebelah atas, klik pada Subscribers/Groups dan klik Add New Group. 2. Masukkan nama Group yang ingin ditambah dan klik Add New Group. 3. Tuan Puan akan dibawa ke halaman […]

Read More

Send Bulk SMS

Untuk hantar SMS percubaan atau kepada database yang sedikit (bawah 10 nombor bagi 1 blast), boleh gunakan fungsi Quick SMS. 1. Klik pada menu SMS >> Bulk SMS 2. Pilih group pada bahagian Choose Groups. Nota: Perlu import dahulu database ke akaun anda 3. Isikan maklumat yang diperlukan dihalaman sebagaimana contoh lampiran berikut. Choose Sender ID: […]

Read More

Send Quick SMS

Untuk hantar SMS percubaan atau kepada database yang sedikit (bawah 10 nombor bagi 1 blast), boleh gunakan fungsi Quick SMS. 1. Klik pada menu SMS >> Quick SMS 2. Isikan maklumat yang diperlukan dihalaman sebagaimana contoh lampiran berikut. Mobile Number: Masukkan nombor telefon penerima SMS bermula dengan 601xxxx Choose Sender ID: Sender ID yang anda […]

Read More