Untuk dapatkan API Token boleh ikuti langkah berikut;

1. Di bahagian menu sebelah atas kanan, klik pada profile/API Token.

2. Klik pada butang Regenerate.

3. API Token akan di generate, kemudian ulangi langkah 1 untuk dapatkan API Token berikut.

Peringatan: sekiranya API Token telah tersedia, dan Tuan Puan ingin reset semula atau cipta semula boleh klik Regenerate. Tuan Puan perlu kemaskini semula API Token yang telah digunakan sebelum ini di semua aplikasi/sistem dengan API Token yang baru.

Rujuk video tutorial berikut:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *