SMS Niaga V2 boleh di integrate dengan sistem WooCommerce menggunakan Webhook. Boleh ikuti langkah-langkah berikut untuk setkan

 1. Di akaun SMS Niaga V2, Tuan Puan boleh ke bahagian Integrations/Integrations dan klik Add New Integration.
 2. Klik pada WooCommerce (Order).
 3. Isikan Nama integration (untuk rujukkan), Pilih Sender ID dan Message Content. Boleh gunakan data field yang disenaraikan untuk tarik informasi pelanggan daripada WooCommerce. Hanya Data Fields yang disenaraikan sahaja yang boleh digunakan.
 4. Di bahagian Field, Tuan Puan perlu setkan syarat syarat yang perlu di capai sebagai pencetus untuk SMS berikut di hantar kepada pengguna. Boleh setkan lebih daripada satu syarat hanya perlu klik butang Add yang berwarna oren disebelah kanan. Sekiranya semula telah disetkan dan disahkan boleh klik butang Save Integration.
 5. Tuan Puan akan di bawa ke halaman Integration dengan satu notifikasi berwarna hijau “Integration has been successfully saved.”. Untuk langkah seterusnya boleh klik butang View.
 6. Callback Url akan disetkan di bahagian WooCommerce Webhook di langkah seterusnya. Setkan Yes di bahagian Integration untuk aktifkan integration tersebut. Kemudian boleh klik Save di bahagian bawah.
 7. Akses ke website bahagian Admin, di bahagian menu sebelah kiri, Tuan Puan klik pada WooCommerce/Settings/Advanced/Webhooks dan klik pada Add Webhook untuk tambah integration
 8. Isikan ruangan kosong seperti berikut, untuk Name boleh setkan sama dengan nama integration di SMS Niaga V2 untuk memudahkan rujukkan semakkan nanti. Copy Call Back URL di langkah 6 dan paste di Delivery URL. Kemudian klik Save webhook.
 9. Satu notifikasi akan dipaparkan menandakan webhook telah berjaya disetkan.
 10. Lakukan satu pesanan baru di website Tuan Puan (dummy order) untuk menyemak sama ada integration yang telah disetkan berjaya atau tidak. Setelah selesai, boleh ke sistem SMS Niaga V2 dan di bahagian menu sebelah atas, klik Integrations/Webhook Request Logs. Untuk refresh halaman boleh klik butang Reload. Untuk menyemak lebih lanjut data yang telah diterima boleh klik butang View di sebelah kanan.
 11. Berikut adalah paparan data yang dihantar oleh WooCommerce kepada SMS Niaga V2.
 12. Untuk menyemak SMS telah berjaya dihantar atau tidak boleh ke bahagian Reports/Delivery Reports (Basic).

 

Rujuk video tutorial berikut:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *