Send SMS By Excel

Tuan Puan boleh menghantar SMS kepada nombor-nombor telefon yang disimpan dalam fail yang menggunakan format Excel yang betul. 1. Untuk memuatnaikan fail excel, Tuan Puan perlu klikkan pada By Excel dalam halaman Send SMS. 2. Apabila fail Excel sudah di muatnaik, nama fail tersebut akan ditunjukkan pada sebelah kanan Choose File dan Jumlah Penerima SMS akan […]

Read More