Untuk hantar SMS percubaan atau kepada database yang sedikit (bawah 10 nombor bagi 1 blast), boleh gunakan fungsi Quick SMS.

1. Klik pada menu SMS >> Quick SMS

2. Isikan maklumat yang diperlukan dihalaman sebagaimana contoh lampiran berikut.

  • Mobile Number: Masukkan nombor telefon penerima SMS bermula dengan 601xxxx
  • Choose Sender ID: Sender ID yang anda inginkan
  • Message Content: Masukkan isi kandungan SMS tanpa RM0.00 (sistem automatik masukkan RM0.00 dan nama brand)
  • Use CerdikLink: Tick untuk enable dan pilih URL yang akan dimasukkan dalam isi kandungan SMS

3. Anda boleh pilih untuk hantar SMS pada masa hadapan atau secara immediate pada masa yang anda setkan.

4. Anda akan ke paparan preview mesej sebelum anda proceed untuk hantar kepada pelanggan.

Untuk hantar SMS secara pukal, boleh rujuk di SEND BULK SMS

Rujuk video tutorial berikut:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *