Add Contact In Address Book

Di bahagian Add Contact In Address Book membolehkan Tuan Puan untuk menambah nombor telefon ke group contact secara satu per satu ke Address Book.

Untuk menambahkan contact secara individu:

  1. Klikkan pada Add New Contact dan isikan setiap maklumat yang diperlukan dengan lengkap.
  2. Kemudian Tuan Puan klikkan pada Add Record apabila maklumat telah diisi dengan lengkap.

Berikut merupakan Video Tutorial sebagai rujukan Tuan Puan:

Action Plan 1, 2, 3!


Bagi pengguna yang urgent dan perlu sesegera mungkin menggunakan fungsi blasting SMS, kami ada sediakan action plan dibawah.

1.

Sebelum Blasting SMS

2.

Semasa Blasting SMS

3.

Selepas Blasting SMS