Tuan Puan boleh menambah group bagi nombor-nombor telefon yang akan digunakan untuk menghantar SMS secara kumpulan. Untuk menambah group baru:

  1. Klikkan pada Manage Group dan kemudian klikkan pada Add New Group.
  2. Masukkan Group Name dan maklumat lain yang diperlukan.
  3. Di bahagian ini, group akan diciptakan tanpa sebarang contact number.
  4. Contact akan di import ke dalam group pada bahagian Import Contact.

Berikut merupakan Video Tutorial sebagai Rujukan Tuan Puan: