Tuan Puan boleh mencari nombor telefon tertentu untuk mendapatkan maklumat atau mengemaskini maklumat bagi nombor tersebut di bahagian Search Contact In Address Book ini.

1. Klikkan pada Manage Contact dan kemudian klikkan pada Search Contact.

2. Masukkan nombor telefon, Firstname dan Group Name yang betul kemudian Tuan Puan klikkan Search Contact.

3. Maklumat contact akan di tunjukkan seperti dibawah:

4. Tuan Puan boleh memuat turun senarai penuh contact dengan klikkan pada Click yang terletak pada “Please click here to download the full list”.

5. Tuan Puan juga boleh memadam contact dengan menandakan ruangan check box dan klikkan pada butang Delete Selection.

6. Tuan Puan juga boleh mengemaskini contact dengan menandakan ruangan check box dan klikkan pada butang Update Record.

Berikut merupakan Video Tutorial sebagai Rujukan Tuan Puan: