Kenapa saya gunakan “Personalised Message” tetapi tidak menjadi?

  • Perlu tandakan ruangan “Check Box” Personalized untuk membolehkan sistem assignkan Personalized seperti yang dimasukkan.
  • Perlu menggunakan format Excel yang dibekalkan tanpa membuat sebarang perubahan pada bahagian “title” supaya fungsi “Personalized” dapat digunakan.

Action Plan 1, 2, 3!


Bagi pengguna yang urgent dan perlu sesegera mungkin menggunakan fungsi blasting SMS, kami ada sediakan action plan dibawah.

1.

Sebelum Blasting SMS

2.

Semasa Blasting SMS

3.

Selepas Blasting SMS