Address Book Dashboard

Di halaman utama Address Book, Tuan Puan boleh menguruskan nombor-nombor telefon sama ada yang sedia ada ataupun yang akan dimasukkan ke group yang sedia ada atau yang telah dibuatkan.

1. Untuk ke Address Book, Tuan Puan boleh klikkan pada Broadcast  kemudian klik pada Address Book.

2. Tuan Puan juga boleh terus klik pada ikon Address Book seperti di bawah:

3. Kemudian Tuan Puan akan di bawa ke paparan utama Address Book.

Berikut merupakan Video Tutorial sebagai Rujukan Tuan Puan:

Action Plan 1, 2, 3!


Bagi pengguna yang urgent dan perlu sesegera mungkin menggunakan fungsi blasting SMS, kami ada sediakan action plan dibawah.

1.

Sebelum Blasting SMS

2.

Semasa Blasting SMS

3.

Selepas Blasting SMS